Privacyverklaring WIJ bv

Persoonsgegevens die wij verwerken

WIJ bv verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

WIJ bv verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw opdracht
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om uw opdracht uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

WIJ bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de opdrachten te realiseren waarvoor uw gegevens worden opgevraagd. Verder bewaren wij uw persoonsgegevens in een archief om belastingtechnische redenen.

Delen met anderen

WIJ bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die uw afleveradres gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen zelf voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WIJ bv is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit doet WIJ bv! Op uw schriftelijk verzoek. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@wijzijnwij.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WIJ bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

WIJ bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via administratie@wijzijnwij.com

Wijchen 1 mei 2018

 

wij zijn sociaal

neem contact met ons op
Responsive Menu Pro Image Responsive Menu Clicked Image
menu